گوسفند قزل افشار با بره ۳۰کیلویی (فروشی)

استان : خراسان شمالی
شهر : اسفراین و حومه
دسته بندی : گاو و گوسفند
قیمت : ۴۲۰۰۰۰۰تومان
توضیحات : سالم جوان مکان جوین
شماره تماس : 09921926056
اشتراک گذاری
تصاویر :
گوسفند قزل افشار با بره ۳۰کیلویی