بره داشتی نژاد مغان (فروشی)

استان : خراسان شمالی
شهر : آشخانه و حومه
دسته بندی : گاو و گوسفند
قیمت : ۴۰۰۰۰۰۰تومان
توضیحات : ۲۰بره ماده نژاد مغان حدودا جفتی ۸۰،۷۰کیلو
شماره تماس : 09157754607
اشتراک گذاری
تصاویر :
بره داشتی نژاد مغان