قوچ اصیل شالی (فروشی)

استان : قزوین
شهر : محمدیه و حومه
دسته بندی : گاو و گوسفند
قیمت : مایل به معاوضه
توضیحات : فروش یک راس قوچ سیاه افغان شیشک، چهار راس قوچ اصیل شالی و ده راس بره قوچ شالی
شماره تماس : 09191879467
اشتراک گذاری
تصاویر :
قوچ اصیل شالی