دوخروس گردن ریت و کاکلی پرپا (فروشی)

استان : همدان
شهر : [ مرکز ] همدان و حومه
دسته بندی : طیور محلی
قیمت : ۲۰۰
توضیحات : دوخروس زیبا یکی گردن ریت و کاکلی پرپا
شماره تماس : 09198113292
اشتراک گذاری
تصاویر :
دوخروس گردن ریت و کاکلی پرپادوخروس گردن ریت و کاکلی پرپا