آخوره گوسفند (فروشی)

استان : فارس
شهر : لامرد و حومه
دسته بندی : گاو و گوسفند
قیمت : ۷۰۰۰۰۰هزار تومان تا ۱۲۰۰۰۰۰هزار تومان
توضیحات : آخوره گوسفند
شماره تماس : 09173898564
اشتراک گذاری
تصاویر :
بدون تصویر !