هدف ما افزایش رفاه همه و رونق بازار تولیدات محلی و روستایی است.


آگهی های نمایش داده شده در وبسایت مربوط به کل کشور می باشد. برای دریافت آگهی ها متناسب با شهر خود می توانید از قسمت جست و جو استفاده کنید.

 

هر آنچه در روستاست

مربوط به بازار روستاست

آگهی ها
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
توافقی
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
۱۵٫۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
۱۲٫۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
توافقی
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
توافقی
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
توافقی
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
۴۵٫۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
توافقی
دقایقی پیش
تراکتور
تراکتور (فروشی)
[ مرکز ] کرمانشاه و حومه
۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
۱٫۱۰۰ تومان
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
۵٫۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
۳هکتار زمین کشاورزی دیم روانسر
۳هکتار زمین کشاورزی دیم روانسر (فروشی)
[ مرکز ] کرمانشاه و حومه
۲۱۳۰۰۰۰۰۰تومان
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
توافقی
دقایقی پیش
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] سنندج و حومه
توافقی
دقایقی پیش
صفحه بعد