هدف ما افزایش رفاه همه و رونق بازار تولیدات محلی و روستایی است.


آگهی های نمایش داده شده در وبسایت مربوط به کل کشور می باشد. برای دریافت آگهی ها متناسب با شهر خود می توانید از قسمت جست و جو استفاده کنید.

 

هر آنچه در روستاست

مربوط به بازار روستاست

آگهی ها
خریدارتراکتور ۴۷۵جفت هستم
خریدارتراکتور ۴۷۵جفت هستم (فروشی)
الیگودرز و حومه
توافقی
قدیمی
مرغ و خروس گلین فروشی
مرغ و خروس گلین فروشی (فروشی)
الیگودرز و حومه
توافقی
قدیمی
لوبیا سفید یکدست بذری
لوبیا سفید یکدست بذری (فروشی)
الیگودرز و حومه
۱۵۰۰۰تومان
قدیمی
قوچ افشاری ۱ساله
قوچ افشاری ۱ساله (فروشی)
الیگودرز و حومه
۶۵۰۰تومان
قدیمی
۱۲تن سیب زمینی سانته مدل ۹۶
۱۲تن سیب زمینی سانته مدل ۹۶ (فروشی)
الیگودرز و حومه
توافقی
قدیمی
سمپاش
سمپاش (فروشی)
الیگودرز و حومه
توافقی
قدیمی
تراکتور مدل۶۲
تراکتور مدل۶۲ (فروشی)
الیگودرز و حومه
۸۵۰۰۰۰۰۰تومان
قدیمی
زمین کشاورزی ۴هکتار روستای دهنو صمصام
زمین کشاورزی ۴هکتار روستای دهنو صمصام (فروشی)
الیگودرز و حومه
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
قدیمی
کاه
کاه (فروشی)
الیگودرز و حومه
توافقی
قدیمی
فروش عمده موسیر
فروش عمده موسیر (فروشی)
الیگودرز و حومه
توافقی
قدیمی
لوبیا چیتی بذری
لوبیا چیتی بذری (فروشی)
الیگودرز و حومه
۲۲۰۰۰تومان
قدیمی
گاو جوان و سرحال
گاو جوان و سرحال (فروشی)
الیگودرز و حومه
توافقی
قدیمی
فرش دست بافت هخامنشی
فرش دست بافت هخامنشی (فروشی)
الیگودرز و حومه
۴۵۰۰۰۰۰تومان
قدیمی
تریلی تراکتور
تریلی تراکتور (فروشی)
الیگودرز و حومه
۱۰۰۰۰۰۰۰تومان
قدیمی
لوبیا سفید بذری دانه بلند
لوبیا سفید بذری دانه بلند (فروشی)
الیگودرز و حومه
۲۰۰۰۰تومان
قدیمی
صفحه بعد