هدف ما افزایش رفاه همه و رونق بازار تولیدات محلی و روستایی است.


آگهی های نمایش داده شده در وبسایت مربوط به کل کشور می باشد. برای دریافت آگهی ها متناسب با شهر خود می توانید از قسمت جست و جو استفاده کنید.

 

هر آنچه در روستاست

مربوط به بازار روستاست

آگهی ها
بره ماده
بره ماده (فروشی)
حسن آباد و حومه
۴۹٫۰۰۰ تومان
قدیمی
فروش مستقیم انواع میوه و صیفی جات تازه
فروش مستقیم انواع میوه و صیفی جات تازه (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
فروش یا شراکت گلخانه
فروش یا شراکت گلخانه (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
یک قطعه زمین حسن اباد تهران
یک قطعه زمین حسن اباد تهران (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
ذرت علوفه سیلاژ چاپری بسته بندی دزفول
ذرت علوفه سیلاژ چاپری بسته بندی دزفول (فروشی)
حسن آباد و حومه
۴۸۰ تومان
قدیمی
گلدان گل سانسوریا
گلدان گل سانسوریا (فروشی)
حسن آباد و حومه
۶۰٫۰۰۰ تومان
قدیمی
توله سگ یه ماه
توله سگ یه ماه (فروشی)
حسن آباد و حومه
۵۰۰٫۰۰۰ تومان
قدیمی
عمده فروشی ابزار بنایی و لوازم ساختمانی
عمده فروشی ابزار بنایی و لوازم ساختمانی (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
گوساله هلشاین،۳۰۰کیلویی
گوساله هلشاین،۳۰۰کیلویی (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
برنج هاشمی اصل شمال بدون هیچ مخلوطی خالص تضمینی
برنج هاشمی اصل شمال بدون هیچ مخلوطی خالص تضمینی (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
هسته خرما
هسته خرما (فروشی)
حسن آباد و حومه
۴۰۰ تومان
قدیمی
مرغ وخروس کوشین
مرغ وخروس کوشین (فروشی)
حسن آباد و حومه
۴۰۰٫۰۰۰ تومان
قدیمی
قوچ شال
قوچ شال (فروشی)
حسن آباد و حومه
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
قدیمی
خروس بسیار خوشکل
خروس بسیار خوشکل (فروشی)
حسن آباد و حومه
۲۰۰٫۰۰۰ تومان
قدیمی
زرشگ تازه خشگ ارگانیک
زرشگ تازه خشگ ارگانیک (فروشی)
حسن آباد و حومه
۶۰٫۰۰۰ تومان
قدیمی
صفحه بعد