هدف ما افزایش رفاه همه و رونق بازار تولیدات محلی و روستایی است.


آگهی های نمایش داده شده در وبسایت مربوط به کل کشور می باشد. برای دریافت آگهی ها متناسب با شهر خود می توانید از قسمت جست و جو استفاده کنید.

 

هر آنچه در روستاست

مربوط به بازار روستاست

آگهی ها
مرغ وخروس کوشین
مرغ وخروس کوشین (فروشی)
حسن آباد و حومه
۴۰۰٫۰۰۰ تومان
چند روز پیش
قوچ شال
قوچ شال (فروشی)
حسن آباد و حومه
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
چند روز پیش
خروس بسیار خوشکل
خروس بسیار خوشکل (فروشی)
حسن آباد و حومه
۲۰۰٫۰۰۰ تومان
چند روز پیش
زرشگ تازه خشگ ارگانیک
زرشگ تازه خشگ ارگانیک (فروشی)
حسن آباد و حومه
۶۰٫۰۰۰ تومان
قدیمی
ذرت جو کاه گندم یونجه تفاله چغندر سبوس خوراک دام
ذرت جو کاه گندم یونجه تفاله چغندر سبوس خوراک دام (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
فروش توت خشک قندی مشهد
فروش توت خشک قندی مشهد (فروشی)
حسن آباد و حومه
۷۰٫۰۰۰ تومان
قدیمی
گردوی تازه ایرانی
گردوی تازه ایرانی (فروشی)
حسن آباد و حومه
۶۰٫۰۰۰ تومان
قدیمی
مرغ و خروس نیمچه
مرغ و خروس نیمچه (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
گوسفند بره دار
گوسفند بره دار (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
بره
بره (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
خاک شیر بوجاری شده
خاک شیر بوجاری شده (فروشی)
حسن آباد و حومه
۲۸٫۵۰۰ تومان
قدیمی
گوساله قطع شیر اصیل سمینتال
گوساله قطع شیر اصیل سمینتال (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
یونجه چین سوم بدون علف تمام گل
یونجه چین سوم بدون علف تمام گل (فروشی)
حسن آباد و حومه
۳٫۰۰۰ تومان
قدیمی
خروسهای تاج دار نذری ۷ ماهه محلی
خروسهای تاج دار نذری ۷ ماهه محلی (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
گوساله شیر خوار سمینتال اصل
گوساله شیر خوار سمینتال اصل (فروشی)
حسن آباد و حومه
توافقی
قدیمی
صفحه بعد