هدف ما افزایش رفاه همه و رونق بازار تولیدات محلی و روستایی است.


آگهی های نمایش داده شده در وبسایت مربوط به کل کشور می باشد. برای دریافت آگهی ها متناسب با شهر خود می توانید از قسمت جست و جو استفاده کنید.

 

هر آنچه در روستاست

مربوط به بازار روستاست

آگهی ها
انواع بزغاله وبز
انواع بزغاله وبز (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
23000000
چند روز پیش
بره
بره (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
1000000
چند روز پیش
تراکتور
تراکتور (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
توافقی
قدیمی
دو مرغ سلطان جوان و زیباپر
دو مرغ سلطان جوان و زیباپر (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
۲۴۰۰۰۰
قدیمی
نان خانگی ناصر
نان خانگی ناصر (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
۲۲۰۰
قدیمی
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
۳/۵۰۰/۰۰۰
قدیمی
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
توافقی
قدیمی
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
۱۶/۰۰۰تومان
قدیمی
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
قیمت کل : ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قدیمی
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قدیمی
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
توافقی
قدیمی
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
قیمت کل ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قدیمی
فروشی
فروشی (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
۵۰/۰۰۰ تومان
قدیمی
فروش زنبور عسل
فروش زنبور عسل (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
توافقی
قدیمی
پتوی بچه نو ( بافته شده مناسب برای هدیه)
پتوی بچه نو ( بافته شده مناسب برای هدیه) (فروشی)
[ مرکز ] اصفهان و حومه
۲۲۰٫۰۰۰ تومان
قدیمی
صفحه بعد